MVO & Sponsoring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van oudsher verankerd in onze bedrijfscultuur. Meijs Installatietechniek is maatschappelijk betrokken. Wij zijn ons bewust van de wereld om ons heen. Dit betekent dat wij bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol. Dit doen we onder andere door op te treden als sponsor om sport en welzijn te promoten, maar ook door stages te organiseren voor scholieren als erkend leerbedrijf. 

People, Planet, Profit

Wij streven altijd naar efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen die bijdragen aan comfortabel wonen en werken. Bij het bereiken van het optimale eindresultaat zoeken wij de balans tussen wat opdrachtgevers willen (people), wat het beste is en kan binnen de omgeving (planet) en wat het oplevert aan financiële aspecten (profit).