Welzorg

Welzorg is leverancier van mobiliteitshulpmiddelen voor de WMO zoals rolstoelen, scootmobielen en loopfietsen en specialist in het aanpassen van woningen en auto’s. Daarnaast adviseert Welzorg bedrijven over het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Meijs is de “huisinstallateur” is voor diverse E- en WTB werkzaamheden, aanpassen en uitbreiden van bestaande installaties, aanbrengen nieuwe installaties, diverse S&O. 


Locatie: Raamsdonksveer